Ceny uzgadniane każdorazowo z klientem po dogłębnej analizie usterki.